Follow

من بين كل السيناريوهات المحتملة للفشل ماشفتش لحظة السيناريو ده ابدا عشان كنت داخلة بقلب كبير اوي فيه محبة و حنية تساع الكون. و كنت فاكرة أن الحب و الحنية والعطاء قادرين يواجهوا كل شئ سئ بس للأسف طلعت واهمة و الخسران الوحيد حقيقي هو انا خسرت سنين من عمري امنت فيها بحاجات حلوة اوي طلعت كلها بجد اوهام
الله غالب بقى

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!