แต่อยากใช้ zm มากกว่า เพราะซื้อ ZM Client บน Android มาใช้ไง 😂

zm ล่มอีกล่ะ ใช้ shinobi ไปก่อน แต่ต้องลบย้อนหลังของ zm อย่าให้มีเรื่องต้องขอย้อนหลังล่ะกัน แต่ก็นะ หอข้างๆปรับระบบกล้องฯ ใหม่ ช่วยได้อยู่

ดูทรงไม่น่ารอดถึงอายุ 28 😂 😂 😂

อยากออกไปตลาดปัฐฯ ทั้งๆที่รู้ว่าไม่มีอะไร ไป 6 วันติดแล้วด้วยซ้ำ 😂 😂 😂

ร้านข้าวตรงข้ามบ้านเปลี่ยนคนขายอีกแล้ว ไม่แปลกใจ คนก่อนหน้าเมนูแนะนำยังไม่ได้เรื่อง 😂😂😂

Ron boosted

การเมือง 

ก็ว่าทำไมเพื่อนที่เคยฝึกทหารด้วยกันหลายคนแชร์ข่าวนักโทษหนี หายสงสัย จำได้ล่ะ 😂 😂 😂

จะว่าไป ใช้ Spotify เพราะมีบน Flatpak นี่แหละ

เหมือนทำบอร์ด Uno ที่ใส่ ESP8266 ไปด้วยพัง เวรกรรม ยิ่่งหาของยากอยู่

ขนาดแฟนบ่นเรื่องเพลงที่ฟัง สงสัยไม่น่าหาเพื่อนที่ฟังเพลงแนวเดียวกันได้แน่ๆ

จะว่าไป งานอิเล็กฯนี่น่าจะหยุดชะงักเลยมั้งนั่น ของที่บ้านหม้อจะเป็นอย่างไรบ้าง งานส่วนตัวก็ชะงักเหมือนกัน

ได้หัวเครื่องอ่านแผ่นเสียงมา 20 กะจะเอามาขายเอากำไรมาซื้ออุปกรณ์อิเล็กฯ
เจอใน Shopee ราคา 70-250 บาท 😂 😂 😂

SNUS ก็หมดอีกล่ะ

Ron boosted

คิดว่ากล้องคอมมิวนิสต์มันต้องรุ่นนี้ไม่ใช่ Leica MP

ความจริงก็ได้แหละ แต่ได้ไม่คุ้ม ค่ากินตอนไปที่นั่นเยอะจนเงินเก็บไม่เหลืออ่ะ ฮ่าๆๆ

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!