Follow

Wow, dat zijn nogal wat gegevens die scholen moeten registreren en bewaren over leerlingen en studenten (2 tot 50 jaar, sommige zelfs 60 jaar) 🤔😳 privacybarometer.nl/nieuws/393

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Generalistic and moderated instance. All opinions are welcome, but hate speeches are prohibited. Users who don't respect rules will be silenced or suspended, depending on the violation severity.