Oh this is so much fun. Following Pixelfed photographers on Mastodon (or any other Activitypub-supported service) and have the possibility to like and reply. Great to see federation work like this!

@frank werkt dat voor jou? Bij mij federates het nog niet echt

@arjen @djoerd ik heb een eigen Mastodon instance op frankmeeuwsen.xyz waarmee ik mijn account volg op pixelfed.social/@frank. Dat werkt erg goed.

@frank @djoerd vreemd hoor, ik doe eigenlijk hetzelfde (alleen vanaf twee verschillende mastodon instances naar pixelfed.social), maar mijn nieuwe posts op pixelfed verschijnen helemaal niet op Mastodon. Als ik mijn account opzoek, krijg ik ook niet de juiste timeline.

@frank @djoerd

Ook krijg ik na reload een zandloper ("hourglass" ) alsof er toestemming om te volgen nodig is.

Anyways, see what happens.

Follow

@arjen @frank @djoerd bij mij werkt het prima voor zover ik kan zien

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!