เพื่อนผมกำลังหา Senior Python Dev อยู่ครับ มีใครรู้จักบ้างไหม แนะนำให้รู้จักหน่อย

MacBook Pro 13 นิ้ว 2017 boot Linux ตัวไหนเนียนสุดครับ แบบ boot แล้วใช้ได้หมดทุกอย่าง

Redis มันก็เอามาใช้ทำในสิ่งที่มันห้ามใช้ซะเป็นส่วนใหญ่นี่นา

งง อธิบายให้ฟังทีว่าสรุปแล้วมันใช้ทำอะไรได้บ้าง

With the RSAL, developers can: Use the software; modify the source code; integrate it with an application; and use, distribute, support, or sell their application. But -- and this is big -- the RSAL forbids you from using any application built with these modules in a database, a caching engine, a stream processing engine, a search engine, an indexing engine, or a machine learning/artificial intelligence serving engine.

https://news.slashdot.org/story/19/02/22/2155223/redis-changes-its-open-source-license----again

@kaniini I don't really get the whole pleroma vs mastodon thing. Use whatever software you want.

Now if it was a sensible debate about how vi is the One True Editor and Emacs is the devil, well that is something more worthwhile to discuss.

ช่วงนี้งดเขียนที่ c3po.bashell.com ชั่วคราวจนกว่าจะ migrate กลับบ้านสำเร็จ

ที่บ้านไม่ได้เปิดแอร์ จะโหดไปไหมนะ

ขั้นแรกของการทำ server@home คือทำให้ใช้ ssh ผ่าน web ได้ เพราะ public IP ของเครื่องนี้เป็น IPv6 เท่านั้น (IPv4 ผ่าน NAT ของ ISP) เลยเลือกใช้ pypi.org/project/webssh/ ซึ่งทำงานได้ดีมาก เร็วเหมือนเปิด terminal

c3po database compressed size is just about 300MB. I will try to migrate it to server at home.

Weird events happened on my server on last night and also this morning, may be it's time to completely moved away.

@mishari They use money, fuel, electricity, and water for nothing. They hope that a water droplet from drone can hit a dust particle, just imagine you wanna hit a pingpong ball with a car, the air between car and pingpong ball will push the ball away.

If you want to hit a dust particle, you need to make water droplet very very very small and shoot it at super high velocity, just imagine again that you shoot a watermalon with bullet from a gun.

BUT, unlike a bullet, a very small water droplet travel at high velocity will be vapored in no time, left the dust particle intact.

Damn... That was my TAX.

มี Fediverse ที่ใช้แทน SoundCloud ไหมครับ ว่าจะเอาไว้ปล่อย podcast

อากาศกรุงเทพฯ วิกฤติหนัก ต้องเสี่ยงชีวิตถึงขั้นไหน ?

https://soundcloud.com/user-838634688/2isyp2eal3pg

คิดเล่นๆ ว่าเราจะสามารถชวน celeb นอกวงการ IT มาเล่น Fediverse ได้ยังไง

Show more

cwt.py 🐍🐧🐈🍼's choices:

Mastodon

Generalistic and moderated instance. All opinions are welcome, but hate speeches are prohibited. Users who don't respect rules will be silenced or suspended, depending on the violation severity.