Por miaj japanaj amikoj:

Anime(o) estas tre populara en Rusio. Do en rusa lingvo aperis kelkaj neologismoj el japana vorto "nya" (sono, kiel japanaj katoj miauas):

Nyashniy - ĉarma.
Nyashka, nyasha - ĉarma persono.
Nyashit' - karesi au seksumi.

Mi skribas kursverkon dum unu nokto. Sed mi devus skribi tion dum 5 monatoj.Tiel estas ĉiam.

Ĉu iu scias iujn esperantajn retejojn kun novaĵoj de la mondo, krom Libera Folio kaj krom En popola Ĉinio?

La sekvaj estas la nombro da esperantaj vortoj (kaj la rilata procento), kiuj havas komunan etimologion kun la indikita lingvo.

Unuopaj originaj lingvoj
Franca: 2369 (59.48%)
Angla: 2136 (53.63%)
Itala: 2005 (50.34%)
Germana: 1611 (40.45%)
Latina: 1370 (34.40%)
Rusa: 1277 (32.06%)

Kiam mi uzas Mastodonon, mi sentas, ke mi loĝas inter Francio kaj Japanio.

Hodiaŭ mi ellernis novajn francajn vortojn. Lerni la francan kun esperanto estas tro (trop c:) simple.

Nun mi povas rakonteti pri si:

Salut. Je m'appelle Dmitry. Je suis russe, je suis étudiant. J'aime l'histoire et l'art. Merci!

«Ju pli la mondo iĝas horora, des pli la arto iĝas abstrakta».

– Paul Klee

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!